Kurs rysunku architektura przeznaczony jest dla kandydatów na uczelnie :

Poza kandydatami na uczelnie, zapraszamy również osoby, którym na co dzień potrzebna jest umiejętność profesjonalnego rysownia i szkicowania,  w celu podniesienia i rozwijania swoich umiejętności.